Electronic Humidistat with LCD Screen

Submitted by admin on Wed, 10/09/2019 - 15:21
Electronic Humidistat with LCD Screen

Electronic Humidistat adalah pengatur kelembapan elektronik, berfungsi untuk mengatur kelembapan dan mengontrol titik pengembunan yang dapat terjadi di dalam panel.